miercuri, 8 septembrie 2010

N-avem sănătate Cseke, dar vom avea carduri...

Sunt curios dacă nu ai cardu' ăsta la tine şi, Doamne fereşte, Ai vreun accident mai nasol...


Compania Naţională „Imprimeria Naţională” – S.A este unitatea de achiziţie centralizată care va realiza cardul naţional de asigurări de sănătate, în numele si pentru Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.
Decizia a fost luată în conformitate cu legislaţia în vigoare, care abilitează Compania Naţională „ Imprimeria Naţională” S.A pentru producerea, cu titlu de exclusivitate, a tipăriturilor cu caracter special, ce impun măsuri de protecţie împotriva falsificării sau contrafacerii, aşa cum este şi cardul naţional de asigurări de sănătate
Astăzi, la solicitarea ministrului Sănătăţii, CSEKE Attila a fost aprobată în şedinţa de Guvern, Hotărârea pentru aprobarea modalităţii de realizare a sistemului naţional al cardurilor naţionale de asigurări sociale de sănătate.
Conform actului normativ, cardul naţional de asigurări de sănătate - produs cu caracter special ce impune măsuri împotriva falsificării sau contrafacerii va fi produs, încărcat cu date primare, şi distribuit prin Compania Naţională “Imprimeria Naţională” – S.A.
Toate specificaţiile sistemului naţional al cardurilor naţionale de asigurări sociale de sănătate si caracteristicilor tehnice ale cardului naţional de asigurări de sănătate se vor aproba prin ordin al presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
„Prin introducerea cardului naţional de asigurări de sănătate facem un pas important în informatizarea sistemului. Vom putea reduce birocraţia la dovedirea calităţii de asigurat. Implementarea cardului naţional de asigurat va îmbunătăţi controlul costurilor din sistemul de asigurări sociale de sănătate, prin introducerea unui mecanism suplimentar pentru evidenţele, raportările si decontările serviciilor şi va asigura accesul rapid al furnizorilor de servicii medicale la un minim de date necesare deciziei, în special în caz de urgenţe medicale.“, a declarat CSEKE Attila, ministrul Sănătăţii.
Conform Strategiei Naţionale de Raţionalizare a Spitalelor 2010-2012, anul viitor sistemul de sănătate va trece la introducerea cardului de sănătate.
Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate este un card electronic, distinct de cardul european de asigurări sociale de sănătate.
Informaţiile minime care vor putea fi accesate de pe cardul naţional sunt datele de identitate şi codul numeric personal, dovada achitării contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate, înregistrarea numărului de solicitări de servicii medicale, prin codul furnizorului, diagnostice medicale cu risc vital, grupa sanguină şi Rh.
Cardul naţional se va emite individual pentru fiecare asigurat si se va elibera numai prin sistemul informatic unic integrat al asigurărilor sociale de sănătate.
Furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate vor avea obligaţia de a acorda asistenţa medicală titularilor de card naţional în condiţiile prevăzute de contractul-cadru si de normele metodologice de aplicare ale acestuia.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți ceva de comentat? Foarte bine, scrieți, că d-aia sunt tastaturile la prețuri bune pe piață.