marți, 19 ianuarie 2010

Comunicat MediaSind: MĂSURI PENTRU REDRESAREA ECONOMICĂ A INSTITUŢIILOR DE MEDIA

Referitor la intenţia Guvernului de a suprataxa Contractele de drepturi de autor, Federaţia Română a Jurnaliştilor MediaSind, (organizaţie reprezentativă la nivel de ramură mass-media cuprinzând 9000 de membri din presa scrisă, radio, televiziune, edituri, tipografii şi presă online) şi Patronatul Presei din România ROMEDIA, (organizaţie reprezentativă la nivel de ramură, cuprinzând peste 60 de societăţi de presă), vă aducem la cunoştinţă următoarele:

Introducerea, de la data de 01.01.2011 a plăţii CAS pentru Contractele de drepturi de autor este posibilă doar pentru persoanele care nu au încheiat un contract individual de muncă şi după aplicarea, în regim de urgenţă, a următoarelor măsuri necesare pentru redresarea industriei de media, breaslă grav afectată din cauza crizei economice:

1. Acordarea de subvenţii directe/indirecte pentru toate activităţile din mass-media, aşa cum se acordă în majoritatea statelor din Uniunea Europeană (conform listei anexate);

2.Diminuarea TVA-ului la nivelul celui practicat în Uniunea Europeană pentru activităţile din mass-media, între 0 si 5%;

3.Plata TVA-ului la încasarea facturii;

5.Aplicarea de facilităţi financiare pentru distribuţia de presă; norma legislativă să precizeze explicit deductibilitatea cheltuielilor cu retururile din presa scrisă;

6. Instituirea unui tarif maximal privind distribuţia publicaţiilor pentru serviciile prestate de Poşta Română şi de SNCFR;

7. Reacordarea de facilităţi financiare pentru transportul şi cazarea angajaţilor din mass-media aflaţi în delegaţie;

8.Introducerea în Legea nr. 8/2006 a unor norme specifice creaţiei jurnalistice. Modificarea legislaţiei pentru a acorda posibilitatea juridică Inspecţiei Muncii şi a Comisiei Paritare la nivel de ramură mass-media să verifice şi să aplice sancţiuni instituţiilor de presă care folosesc în mod abuziv Contractele de drepturi de autor;

9.Asigurarea unui mecanism eficient de colectare a taxei pentru serviciile publice radio-tv şi compensarea scutirilor la plata taxei radio-tv. Modificarea prevederilor privind contribuţiile la constituirea fondului cinematografic către CNC conform OUG nr.39/2005; modificarea art.141 alin. 1 lit. o din Codul Fiscal privind TVA-ul fară drept de deducere aferent activităţii de televiziune pentru SRTV.

10. Modificarea Legii de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES astfel încât angajaţii acestei instituţii să poată beneficia de toate drepturile prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură Mass-Media;

11. Asigurarea accesului gratuit pentru jurnalişti la bazele de date ale Registrului Comerţului şi a Monitorului Oficial;

12. Înfiinţarea Tribunalelor Muncii şi micşorarea duratei între termenele de judecată acordate în procesele privind litigiile de muncă.

13. Modificarea Legii nr.204/2006 privind fondurile de pensii facultative astfel încât să se permită jurnaliştilor să-şi creeze propriul fond de pensii. De asemenea, micşorarea/eliminarea taxei CAS pentru persoanele care au Contracte de drepturi de autor dar care au aderat deja la un fond de pensii facultative.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aveți ceva de comentat? Foarte bine, scrieți, că d-aia sunt tastaturile la prețuri bune pe piață.